Inspektörens godkännande - Ekovilla
Inspektörens godkännande

Om den oberoende inspektören finner bristande efterlevnad av standarderna kommer vi att eliminera kommentarerna inom 2 månader. 

Vi kommer att tillhandahålla alla nödvändiga handlingar och intyg för det slutliga samrådet i kommunen. Efter att ha fattat ett positivt beslut har du rätt att flytta till en ny bostad.

Enligt villkoren i standard försäljningskontraktet lämnar vi en garanti för 3årets. När du väljer paket»Fullt ansvar» vi förlänger garantin till 10 år för bygg- och entreprenörstjänster.

KONTAKTA OSS
    Skicka till oss din fråga så besvarar vi den snart