- Ekovilla

Hållbarhet och miljö

Trähus har länge varit tradition i Sverige. Vi är stolta över att kunna föra den vidare – men vi vill göra det på ett sätt som tar hänsyn till de generationer som en dag ska bo kommer att flytta in i våra hus.

För Sommarnöjen är hållbarhet och miljö viktigt. Det är inget vi adderar för syns skull i en text som denna. Utan det är själva förutsättningen för det vi gör. Arbetar man i naturen så lär man sig respektera den. Utan natur finns heller inga fritidshus.

Grunden i vårt arbete är att vara medvetna om vilken påverkan vi har på miljön. Det finns många hänsyn att ta när man bygger hus. Det finns fördelar och nackdelar med alla val. Materialet är kanske förnyelsebart men behöver transporteras långt – är det då ekologiskt hållbart?

Minimala transporter

När man bygger hus sker det vanligen på platsen där huset ska stå. Då transporteras material dit i omgångar, från olika leverantörer och i tid för när de ska användas. Hantverkarna som krävs för ett hus – snickare, elektriker, rörmokare, plåtslagare, takläggare – åker till jobbet dagligen.

Fritidshus byggs ofta en bit bort från städerna där materialen köps in och hantverkarna bor. Därför blir det många små transporter. Och nästan alltid med bil. Det är inte den mest miljövänliga byggnadsprocessen.

Sommarnöjen gör annorlunda. De allra flesta av våra hus byggs färdiga i vår fabrik. Då transporteras allt material i bulk till en enda plats där det monteras ihop. Personalen har sina hem nära fabriken. Att utföra alla moment för alla våra hus på samma plats där personalen bor minskar koldioxidutsläppen från transporterna dramatisk jämfört andra byggmetoder. Dessutom får våra medarbetare arbeta nära sina hem och mer tid med sina familjer.

Från fabriken levereras ditt hus med en enda transport. Ditt lantställe blir inte till en sliten byggarbetsplats, då huset lyfts på plats uppifrån. Skonsamt för miljön, både globalt och lokalt.

Nordiska träslag

Vi försöker använda material som är naturliga, giftfria och förnyelsebara. De material vi väljer möter såklart också svenska byggkrav. Fasaderna behandlas med naturlig slamfärg eller tjärfärg. Våra färger innehåller inte plast eller koppar, som kan vara farligt för vattenlevande organismer. I alla val av material och produkter väljer vi det miljövänligare alternativet, som t ex ekologisk isolering tillverkad av återvunnet glas.

Trä i nordiska träslag är genomgående material i alla våra hus. Det används till stommar, ytterväggar, innerväggar, golv och nästan all inredning. Träd tar upp koldioxid när de växer och lagrar kolet i träet. Att använda trä håller ner energiförbrukningen samtidigt som kolet binds. Och trä är naturligtvis det mest förnyelsebara av material.

Med tiden börjar livet slita på ett hus oavsett hur gediget det är. Därför bygger vi våra hus med tanke på hur de ska fungera när de har förlorat sin glans. Massiva golvtiljor kan slipas när de blir slitna och riktiga snickerier kan restaureras. Nästa generation ska inte behöva ett nytt hus när de flyttar in. Ju längre huset står, desto bättre för planeten.

Hus som kan växa med dig

Våra hus har öppna planlösningar och ofta funktionerna placerade smart längs väggarna. För att det är funktionellt, men också för att husen ska kunna anpassas efter behov, byggas om och byggas till. För vi vet att behov förändras över tiden.

Vi ser också arkitektur har betydelser för hållbarhet. Hus med fina proportioner och balanserade former uppskattas över generationsgränserna. Hus byggda med omsorg och med naturliga material vill man inte byta ut. Minnena har satt sig i väggarna.

I framtiden vill vi skapa hus som är ännu grönare och göra det enkelt för våra kunder att göra miljövänliga val. Därför fortsätter vi utveckla vackra och klimatsmarta tillval. Förfina materialen. Förenkla processer och transporter. Ett hus i taget.

KONTAKTA OSS
    Skicka till oss din fråga så besvarar vi den snart